Jelcz-Laskowice: Do 17 maja nieczynne instytucje, odwołane zebrania i wydarzenia

Pałac w Jelczu-Laskowicach (fot. Sławomir Milejski / Wikipedia)

Burmistrz Jelcza-Laskowic przedłuża do 17 maja zawieszenie działalności instytucji kultury i sportu. Nie będą też odbywać się w tym terminie zebrania sołeckie i rad osiedli czy zajęcia w świetlicach wiejskich.

KOMUNIKAT UMiG:

W trosce o zdrowie i życie mieszkańców Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice przedłużam zawieszenie do 17.05.2020 r.:

  • wydarzeń kulturalnych i sportowych,
  • zebrań wiejskich i rad osiedla,
  • zajęć w świetlicach wiejskich, oraz wszelkich innych spotkań organizowanych przez Miasto i Gminę Jelcz-Laskowice oraz jednostki podległe.

Przedłużam zawieszenie do 17.05.2020 r. działalność instytucji, kultury sportu i rekreacji tj.:

  • Centrum Sportu i Rekreacji w Jelczu-Laskowicach,
  • Miejsko-Gminnego Centrum Kultury,
  • Hali Sportowej na Placu Partyzantów 1 w Jelczu-Laskowicach,
  • Pływalni Miejskiej w Jelczu-Laskowicach,
  • Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jelczu-Laskowicach wraz ze wszystkimi filiami na terenie Gminy Jelcz-Laskowice,
  • Klubów Środowiskowych na terenie Miasta Jelcz-Laskowice (Klub „KUŹNIA”, Świetlica socjoterapeutyczna „TOP”, Klub „OPTY”),

Ze względów bezpieczeństwa sugeruję rezygnację z uczestnictwa w imprezach masowych i lokalnych, zgromadzeniach i innych spotkaniach w miejscach publicznych oraz unikanie podróżowania jeżeli nie jest to koniecznie. Termin na jaki została zawieszona działalność poszczególnych placówek oraz zakaz organizowania wydarzeń i imprez na terenie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice może ulec zmianie.

Jelcz-Laskowice: Wydarzenia kulturalne odwołane

Jelcz-Laskowice: Zakaz wstępu do szkolnych obiektów sportowych

Źródło: UMiG