Jelcz-Laskowice: Defibrylatory na terenie miasta

Sprzęt ma jeszcze bardziej poprawić bezpieczeństwo mieszkańców. Nowe defibrylatory są dostępne w UMiG, CRiR oraz PSP nr 2.

Defibrylator (AED) to przenośny aparat, który może przywrócić poprawny rytm pracy serca u pacjenta z nagłym zatrzymaniem krążenia. Po rozpoznaniu rytmu do defibrylacji AED udziela elektrycznego wstrząsu defibrylacyjnego o odpowiednim poziomie energii.

Brak oddechu jest najpewniejszym objawem wskazującym na Nagłe Zatrzymanie Krążenia. Jeżeli pacjent nie reaguje i nie oddycha znaczy to że nastąpiło zatrzymanie krążenia. A to znaczy, że należy działać tak szybko, jak to możliwe: rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową, poprosić innych świadków zdarzenia o kontakt z pogotowiem oraz przyniesienie defibrylatora AED.

AED jest wyposażony w dwie elektrody, które należy przykleić na odsłoniętą klatkę piersiową pacjenta zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się na każdej z elektrod (piktogramy wskazują dokładne miejsce przyklejenia elektrod). W momencie włączenia AED zaczyna wydawać jednoznaczne komendy głosowe, do których należy się zastosować. W ten sposób AED przeprowadza użytkownika krok po kroku przez proces reanimacji. Po przyklejeniu elektrod odbywa się analiza rytmu pracy serca pacjenta i na jej podstawie AED podejmuje decyzję o konieczności przeprowadzenia defibrylacji lub jej braku. W każdej z sytuacji AED wyda komendę głosową informującą użytkownika o kolejnych, koniecznych do przeprowadzenia czynnościach.

Na terenie miasta i gminy defibrylatory znajdują się również w Pływalnie Miejskiej, Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP, a także w OSP Minkowic Oł., Biskupice Oł. i Wójcice.

(źródło: Gazeta Powiatowa, defibrylatorshop.pl)