Jelcz-Laskowice: Co dalej z zakładem przemysłowym przy ul. Folwarcznej?

Pałac w Jelczu-Laskowicach (fot. Sławomir Milejski / Wikipedia)

Odpowiedź na to pytanie być może poznamy na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Spotkanie w tej sprawie zaplanowano 3 kwietnia o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy – pok. 11 A.

Na stronie UMiG opublikowano porządek obrad:

Otwarcie i zatwierdzenie porządku posiedzenia Komisji.

Analiza oraz wypracowanie projektu rozstrzygnięcia w sprawie wniosku złożonego w dniu 20 lutego 2023 r., przez Mieszkańców Osiedla Laskowice, w sprawie zaprzestania wszelkich działań mających na celu powstanie zakładu przemysłowego przy ul. Folwarcznej -Chwałowickiej na osiedlu Laskowice.

Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia: Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Rodziny, Młodzieży i Spraw Mieszkaniowych oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 12 stycznia 2023 r.

Zakończenie posiedzenia Komisji.

Źrodło: UMiG / TM