Jelcz-Laskowice: Burmistrz Bogdan Szczęśniak z absolutorium

Rada Miejska udzieliła Bogdanowi Szczęśniakowi absolutorium za 2017 rok. Dochody budżetowe zaplanowano na 86 232 285 zł, a wydatki na 89 584 285 zł. W wyniku dokonanych w ciągu roku zmian, plan dochodów wyniósł 94 962 581, 10 zł, a wydatków 105 622 695, 10 zł. Jeśli chodzi o dochody, to zrealizowano 98,7% planu. W przypadku wydatków 92,8%. Oznacza tom że budżet zamknął się deficytem 4 258 807,50 zł.

Źródło: Gazeta Powiatowa