Jelcz-Laskowice: Brygada WOT na Dolnym Śląsku

Trwa rekrutacja ochotników do powstającej brygady Wojsk Obrony Terytorialnej na Dolnym Śląsku. WOT liczą tutaj na co najmniej 2,1 tysięcy chętnych do służby. Dolnośląska brygada jest szesnastą tego typu jednostką budowaną w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej.

Pod koniec września ubiegłego roku Minister Obrony Narodowej wyznaczył pułkownika Artura Barańskiego na dowódcę 16. Dolnośląskiej Brygady OT. Pierwszy z planowanych trzech batalionów lekkiej piechoty, o numerze „161”, będzie rozmieszczony w dwóch lokalizacjach, we Wrocławiu oraz w Kłodzku. Dowództwo dolnośląskiej brygady mieści się na terenie koszar wojskowych przy al. Hallera 36/38 we Wrocławiu.

O przyjęcie w szeregi Terytorialsów mogą ubiegać zarówno kobiety jak i mężczyźni, którzy nie pełnili do tej pory żadnej formy służby wojskowej, a także rezerwiści. Warto wiedzieć, że aby zostać żołnierzem WOT nie trzeba rezygnować z dotychczasowej aktywności, to służba dla tych, którzy chcą połączyć życie osobiste ze służbą wojskową. Ponadto służba w WOT umożliwia najbardziej optymalne połączenie dotychczasowej aktywności w życiu cywilnym ze służbą wojskową. Jest to możliwe dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy. Dodatkową zaletą jest wspieranie indywidualnych predyspozycji, talentów i zainteresowań ochotników w ramach różnorakich szkoleń. Bardzo istotne jest również to, że ochotnicy, którzy wstąpią do WOT, będą pełnić służbę w pobliżu miejsca zamieszkania.

Szkolenie żołnierzy w WOT to nauka praktycznych umiejętności niezbędnych nie tylko na współczesnym polu walki, ale także przydatnych w codziennym życiu i pracy, jak np. udzielanie pierwszej pomocy, czy kursy operatorów maszyn. Na duże zainteresowanie służbą wpływ mają innowacyjne metody i narzędzia szkoleniowe stosowane w WOT. Nowym podejściem jest wykorzystanie potencjału byłych żołnierzy Wojsk Specjalnych oraz funkcjonariuszy jednostek antyterrorystycznych. Terytorialsi marzący o zawodowej służbie wojskowej po trzech latach służby w WOT zyskają pierwszeństwo w naborze.

Kandydat do WOT musi posiadać obywatelstwo polskie, mieć ukończone 18 lat, być zdrowy psychicznie i fizycznie. Nie może być karany oraz pełnić innego rodzaju służby wojskowej. Wniosek o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej można pobrać ze strony internetowej www.terytorialsi.mil.pl. Witryna została zaprojektowana z myślą o kandydatach. Na stronie www można też ustalić adres najbliższej Wojskowej Komendy Uzupełnień, która odpowiada za procedurę naboru. Ochotnicy przechodzą jedno z dwóch rodzajów szkoleń wstępnych: dla kandydatów, którzy nie byli w wojsku (16 dni) oraz dla żołnierzy z rezerwy (8 dni).

Wojska Obrony Terytorialnej to piąty, samodzielny rodzaj sił zbrojnych, powołany do działania z dniem 1 stycznia 2017 roku. Służba w WOT trwa od 1 roku do 6 lat, z możliwością jej przedłużenia. Głównym zadaniem WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, współdziałanie z wojskami operacyjnymi, ochrona ludności przed skutkami klęsk żywiołowych i likwidacja tych skutków, ochrona mienia, akcje poszukiwawcze i ratownicze, ochrona zdrowia i życia ludzkiego oraz realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, a także szerzenie w społeczeństwie idei wychowania patriotycznego.

Podstawą utworzenia WOT była koncepcja w myśl której w Polsce utworzonych zostanie siedemnaście Brygad Obrony Terytorialnej, po jednej w każdym województwie, za wyjątkiem województwa mazowieckiego, gdzie mają być utworzone dwie takie brygady. Zakończenie procesu formowania planowane jest na 2021 rok.

Informacje dotyczące Wojsk Obrony Terytorialnej są publikowane na stronie internetowej: terytorialsi.wp.mil.pl

Punkt Informacyjny dla Kandydatów WOT:

Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu
ul. Obornicka 130
50-984 Wrocław
tel. 261-656-098
e-mail: wszwwroc004@ron.mil.pl