Jelcz-Laskowice: Bezpłatna pomoc prawna w Jelczu

Od 2016 roku w naszym powiecie działają 3 punkty, uruchomione przez starostę oławskiego, w których osobom uprawnionym jest udzielana (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy) nieodpłatnie pomoc prawna. W 2018 roku w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w naszym powiecie udzielono łącznie 378 porad. Najwięcej w punkcie zlokalizowanym w Oławie – 156. Drugim w kolejności był punkt w Jelczu-Laskowicach, gdzie udzielono 94 porady, a trzecim punkt obsługujący mieszkańców gminy Oława – 77. Najmniej porad udzielono w gminie Domaniów – 51.

Punkt jest zlokalizowany w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Jelczu-Laskowicach przy ul. Witosa 41, (pokój 21). Harmonogram przyjęć: w poniedziałki, środy, czwartki i piątki od godz. 8.00 do 13.00 oraz we wtorki: od godz. 13.00 do 18.00. Punkt prowadzi Organizacja Pozarządowa. Porad udzielają radcowie prawni.

Więcej informacji na stronie starostwa.