Jelcz-Laskowice: 30 tysięcy złotych na realizację pomysłów mieszkańców

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach ogłasza nabór na inicjatywy lokalne i przeznacza na realizację Waszych pomysłów 30 000 zł.

To szansa dla Was, aby zrealizować swoje inicjatywy w najbliższym otoczeniu, a także szansa na integrację się w grupach sąsiedzkich. W ramach tzw. inicjatywy lokalnej każdy może zaproponować pomysł i zaangażować się społecznie w jego realizację. Jest jeden warunek – podjęte działania muszą być związane z kulturą.

Wnioski można składać do 16 czerwca 2023 r. (piątek) w biurze MGCK do godz. 15:30 lub do końca dnia w formie elektronicznej wysyłając komplet dokumentów pod adres: edukacja@mgck-jl.pl. Budżet całego naboru to 30 000 zł. Jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek. Dofinansujemy 3-7 inicjatyw.

Wszystkie inicjatywy powinny być zrealizowane w terminie od 30 lipca 2023 r. do 30 października 2023 r. Więcej informacji na stronie www.mgck-jl.pl, w biurze Centrum Kultury lub pod nr. tel. 798-835-516.