Jelcz-Laskowice

Drogi w gminie Jelcz-Laskowice przebudowane i po odbiorze

Zakończyła się przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1538 D i 1466 D, na terenie gminy Jelcz-Laskowice. Inwestycja ma na celu usprawnienie połączenia tranzytowego – od autostrady A4 przez Oławę – do Oleśnicy i drogi S8.

Zakres robót obejmował poszerzenie jezdni do 7 metrów, wzmocnienie konstrukcji drogi poprzez recykling istniejącej nawierzchni oraz wykonanie nowych warstw bitumicznych, o łącznej grubości 18 cm. Oczyszczono i uregulowano rowy odwadniające. Drogowcy odbudowali zjazdy z dróg nr 1538 D i 1466 D. Prace obejmowały również wzmocnienie istniejących zatok autobusowych, poprzez wykonanie nowych warstw bitumicznych i peronów dla wsiadających, oczyszczenie przepustów pod zjazdami i skrzyżowaniami oraz pod koroną drogi, a także umocnienie istniejącego pobocza warstwą z kruszywa. Sieci teletechniczne w obszarze poszerzenia nawierzchni zostały zabezpieczone dwudzielnymi rurami osłonowymi.

– Przedsięwzięcia drogowe realizowane przez samorząd powiatu oławskiego stopniowo przyczyniają się do zwiększenia płynności komunikacyjnej. Wpływa to z kolei na podniesienie poziomu bezpieczeństwa pieszych i kierowców, aktywizację gospodarczą, ruch turystyczny i wzrost atrakcyjności całego regionu, a w rezultacie na poprawę warunków życia mieszkańców powiatu oławskiego – mówi starosta Zdzisław Brezdeń. – Zrealizowanie zadania na trasie z Jelcza-Laskowic do Oleśnicy, prowadzonego przez Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie, pozwoli znacząco usprawnić ruch lokalny i tranzytowy w kierunku Oleśnicy i drogi S8 – podsumowuje szef Zarządu Powiatu.

REKLAMA