10 sierpnia 2022

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w Jelczu i na terenie gminy

Odbiór zużytych mebli, w tym mebli ogrodowych, odbędzie się w mieście i gminie Jelcz-Laskowice w sobotę 22 kwietnia. Odpady wielkogabarytowe należy wystawić do godz. 08:00 przed posesją.

Nie będą odbierane zużyte opony, które należy dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK znajdującego się przy ul. Techników 8 w Jelczu-Laskowicach.