30 marca 2023

Policja w Jelczu szuka chętnych do służby

W tym roku na terenie Województwa Dolnośląskiego przyjętych do służby zostanie jeszcze 275 policjantów. 85 osób wstąpi do Policji 2 listopada 2017 roku. Kolejnych 190 kandydatów 28 grudnia tego roku. Każdy kto chce służyć w naszej formacji może złożyć stosowną dokumentację w Komendzie Powiatowej Policji w Oławie, przy ul. Kopernika 1. Następnie należy jeszcze pozytywnie przejść całą procedurę rekrutacyjną.

Służba w Policji daje niepowtarzalną szansę zawodowego rozwoju. Liczna oferta szkoleń resortowych stwarza możliwość poszerzania horyzontów, zdobycia nowych umiejętności oraz pogłębiania wiedzy i doświadczenia w różnych dziedzinach.

Zostając policjantem, tworzysz ponad 100 – tysięczną formację, pomagającą obywatelom i dbającą o bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. To zawód dla profesjonalistów i ludzi z pasją. Dużo wymagający i dużo dający w zamian.

Spróbuj, bo naprawdę warto. Być może w ten sposób spełnisz również swoje ukryte marzenia. Policjant, to zawód dający wiele satysfakcji, a wdzięczność osób, którym udzieliłeś pomocy, bywa bezcenna.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać na stronie (www.policja.pl) w Komendzie Powiatowej Policji w Oławie, a także w Wydziale Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Połbina 1 oraz w siedzibach komend miejskich i powiatowych Policji województwa dolnośląskiego.