28 stycznia 2023

Jelcz-Laskowice: Zmiany w rozkładzie jazdy

Burmistrz Jelcza-Laskowic informuje, że 3 września 2018 r. w rozkładach jazdy autobusów komunikacji miejskiej linii numer 1, 2 i 3 zostaną wprowadzone następujące zmiany:

Linia nr 1 relacji Jelcz-Laskowice – Piekary, Nowy Dwór:

1. wprowadzenie do rozkładu jazdy nowego kursu z Jelcza-Laskowic do Piekar i Nowego Dworu o godz. 9.25 oraz z Nowego Dworu do Jelcza-Laskowic o godz. 9.45.

2. Zmiana godzin odjazdu autobusu z przystanku Jelcz-Laskowice ul. Techników-szkoła z 12.30, 14.15, 15.15, 16.04 na 12.20, 14.10 i 15.50.

Linia numer 2 relacji Jelcz-Laskowice – Chwałowice, Dębina:

1. przyspieszenie godziny odjazdu z przystanku Jelcz-Laskowice-Oławska, galeria do Chwałowic i Dębiny z 6.50 na 6.47.

2. Likwidacja kursu na odcinku Miłoszyce-szkoła – Miłoszyce-cmentarz – Miłoszyce-osiedle Sienkiewicza – Jelcz-Laskowice ul. Świętochowskiego-szkoła, Jelcz-Laskowice-Oławska, galeria – Jelcz-Laskowice ul. Tańskiego-szkoła. Po zmianie autobus z przystanku Miłoszyce- szkoła o godz. 7.30 przejedzie przez wiadukt w Miłoszycach bezpośrednio do przystanku

3. Wprowadzenie do rozkładu jazdy nowego kursu z Jelcza-Laskowic do Chwałowic i Dębiny o godz. 9.23 oraz z Dębiny do Jelcza-Laskowic o godz. 9.48.

4. Zmiana godzin odjazdu autobusu z przystanku Jelcz-Laskowice ul. Techników-szkoła z 14.15, 15.52 na 14.25, 15.45. Kurs z godz. 12.30 pozostaje bez zmian.

5. Przyspieszenie godziny odjazdu autobusu z przystanku Jelcz-Laskowice-brama miłoszycka z 15.51 na 15.48 i zmiana trasy przejazdu na odcinku pomiędzy przystankami Jelcz-Laskowice-brama miłoszycka i Jelcz-Laskowice-komisariat-pętla. Po zmianie autobus nie będzie kursował na odcinku Jelcz-Laskowice ul. Techników-szkoła – Jelcz-Laskowice ul. Techników-ZGK – Jelcz-Laskowice ul. Fabryczna-brama jelczańska – Jelcz-Laskowice – Oławska, szkoła, Jelcz-Laskowice – Oławska, galeria. Z przystanku Jelcz-Laskowice-brama miłoszycka autobus przejedzie przez wiadukt w Miłoszycach do przystanku Miłoszyce-szkoła i przez kolejne przystanki w Miłoszycach do przystanku Jelcz-Laskowice-komisariat-pętla. Dalsza trasa do Chwałowic i Dębiny bez zmian.

Linia numer 3 relacji Jelcz-Laskowice – Grędzina, Brzezinki, Dziuplina :

1. Korekta godziny odjazdu z przystanku Miłoszyce-cmentarz z 7.31 na 7.33 i z przystanku Miłoszyce-osiedle-Sienkiewicza z 7.32 na 7.34. Po tym przystanku autobus nie będzie wjeżdżał na przystanek Jelcz-Laskowice ul. Świętochowskiego-szkoła, tylko na przystanek Jelcz-Laskowice-komisariat-pętla. Dalsza trasa bez zmian.

2. Zmiana godzin odjazdu autobusu z przystanku Jelcz-Laskowice ul. Techników-szkoła z 12.20, 14.50 na 11.25, 13.20 i wprowadzenie do rozkładu jazdy nowego kursu z Jelcza-Laskowic do Grędziny o godz. 15.00.

Zmienione rozkłady jazdy znajdują się na stronie Urzędu Miasta i Gminy.