30 marca 2023

Jelcz-Laskowice: Zmiany w policji. Z Jelcza do Oławy

Artur Dobrowolski (fot. policja)

Nadkomisarz Artur Dobrowolski został I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Oławie. Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu z dniem 7 kwietnia 2020 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Oławie, nadkom. Arturowi Dobrowolskiemu, który przez ostatnie 6 lat pełnił służbę na stanowisku Komendanta Komisariatu Policji w Jelczu-Laskowicach.