3 października 2022

Jelcz-Laskowice: Volkswagen T6 dla policji

Nowy radiowóz zasilił flotę Komisariatu Policji w Jelczu Laskowicach. Jego zakup został sfinansowany z środków przeznaczonych na modernizacje policji na lata 2019 – 2020.

Komendant Powiatowy Policji w Oławie nadkom. Paweł Urbańczyk przekazał kluczyki do radiowozu komendantowi Komisariatu policji w Jelczu Laskowicach nadkom. Artur Dobrowolski. Po zakończonej uroczystości przekazany samochód rozpoczął policyjną służbę na terenie Jelcza Laskowic.

Volkswagen będzie wykorzystywany do codziennej służby patrolowej oraz do zabezpieczenia imprez masowych takich jak mecze, koncerty, zabezpieczenia zgromadzeń itp.