7 lutego 2023

Jelcz-Laskowice: Urzędnicy „walczą” z komarami na terenie gminy

120 budek lęgowych zamontowanych na budynku przy ul. Hirszfelda (fot. UMiG Jelcz-Laskowice)

Monitoring rozwoju populacji komarów, montaż budek lęgowych dla ptaków i opryski specjalnymi biologicznymi preparatami, które są bezpieczne dla środowiska – tak miasto walczy z plagą komarów, które w ostatnich latach stają się coraz bardziej uciążliwe. Od dwóch lat realizowany jest Program zwalczania komarów na terenie naszej Gminy, którego celem jest ograniczenie ilości komarów poprzez podjęcie konsekwentnych działań prowadzonych od marca do października.

Istotnym elementem Programu jest monitoring rozwoju komarów, dzięki któremu możemy określić skład gatunkowy, rozpoznać miejsca, produktywność i dynamikę rozwoju populacji larw i dorosłych osobników komarów. Monitoring jest podstawowym narzędziem do wyznaczania ilości zabiegów i optymalnych terminów do zaaplikowania oprysków.

W momencie pojawienia się larw już od kwietnia wykonywane są systematycznie opryski metodą naziemną. Z uwagi na kontrowersyjne opryski chemiczne w pierwszej kolejności stosowane są bezpieczne dla zwierząt i środowiska opryski preparatem mikrobiologicznym (larwicydy), które trafiają bezpośrednio do wody i likwidują wyłącznie larwy komarów. W przypadku większych ilości komarów stosowane są opryski chemiczne.

Kolejnym działaniem związanym z walką z komarami jest montaż budek lęgowych dla ptaków. W zeszłym roku zamontowano 150 budek lęgowych dla jerzyków z trocinobetonu: na szkołach – 65 szt. oraz na budynkach wielorodzinnych przy ul. Hirszfelda, Bożka i Tańskiego w ilości 85 szt. W bieżącym roku zamontowano na osiedlu Hirszfelda 120 budek w kształcie ,,jerzyka”.

Jerzyki to ptaki, które gniazdują przede wszystkim w szczelinach wysokich budynków. W wyniku termomodernizacji bloków jerzyki utraciły wiele lęgowisk. Wieszanie budek lęgowych na przełomie kwietnia i maja na wysokości co najmniej 6 m może zachęcić jerzyki do ponownego zasiedlenia się na terenie naszej Gminy. Jeden osobnik w ciągu doby może zjeść nawet do 20 000 komarów i meszek.

Mieszkańców zapraszamy do współpracy!

Aby nasze działania przyniosły oczekiwane rezultaty musimy działać wspólnie, dlatego zapraszamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w walce z komarami. Szczególnie zachęcamy do wieszania na swoich domach na wysokości 6-7 m budek lęgowych dla jerzyków, a także zarybiania oczek wodnych drobnymi rybami, które będą zjadały pojawiające się larwy. Komar nie wylęgnie się bez dostępu do stojącej przez kilka dni wody (woda w jednej oponie może być miejscem wylęgu nawet 10 000 komarów), dlatego należy: usuwać źródła stojącej wody w swoim ogrodzie (np. puszki, zabawki, wiaderka, doniczki, opony), wymieniać systematycznie wodę w pojemnikach gospodarstwa domowego co 3-4 dni, szczelnie przykrywać pojemniki, w których zbiera się deszczówka, systematycznie czyścić rynny z liści i gruzu, aby woda mogła swobodnie spływać, czyścić basen, a w oczkach wodnych montować urządzenia, które będą utrzymywały stałą cyrkulację lub falowanie wody, usuwać samice, które znalazły schronienie w takich pomieszczeniach jak strychy i piwnice.

Źródło: UMiG