Jelcz-Laskowice: Uczniowie z Jelcza pod okiem policji

Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach (fot. Starostwo Powiatowe w Oławie)

21 marca to kalendarzowy pierwszy dzień wiosny i znany każdemu uczniowi „Dzień Wagarowicza”. Tego dnia policjanci przeprowadza zwiększone kontrolę miejsc grupowania się młodzieży, a także kontrole sprzedaży wyrobów tytoniowych oraz alkoholu, szczególnie tych, które są zlokalizowane blisko szkół, placówek oświatowych, obiektów sportowo-rekreacyjnych, dworców czy parków.

Niestety zdarzyć się może, że pozostając wtedy bez nadzoru i opieki dorosłych, niektóre z młodych osób rozpalają ogniska w miejscach niedozwolonych, będą piły alkohol, paliły papierosy, sięgały po środki odurzające, zaśmiecały miejsca przebywania zakłócając porządek publiczny lub dopuszczając się wybryków chuligańskich. Podczas takich sytuacji młode osoby mogą ściągnąć na siebie kłopoty wchodząc w konflikt z prawem lub stając się ofiarami przestępstw. A wszystko przez źle pojęte „świętowanie”.

W trosce o bezpieczeństwo młodych ludzi, policjanci tego dnia przeprowadzą działania prewencyjne o nazwie „Pierwszy dzień wiosny 2022”. Już od wczesnych godzin porannych będą kontrolować skwery, parki, tereny przybrzeżne akwenów wodnych, czyli miejsca w których lubi spotykać się młodzież.

Szczególnemu nadzorowi będą również podlegać placówki handlowe sprzedające alkohol. Policjanci będą ostrzegać sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży przed konsekwencjami naruszenia przepisów obowiązującego prawa, a tym samym ujawniać nieuczciwych sprzedawców udostępniających alkohol osobom małoletnim wbrew zakazowi. Należy pamiętać, że alkohol jest jednym z największych zagrożeń dotykających dziś młodych ludzi. Często tworzy poważne problemy i zwiększa ryzyko wystąpienia wielu niebezpiecznych sytuacji.