30 marca 2023

Jelcz-Laskowice: Światłowód w gminie

(fot. fotopolska)

Orange informuje o budowie sieci światłowodowej w gminie Jelcz-Laskowice. Inwestycja rozpoczęła się od poprowadzenia światłowodu do szkół w Jelczu-Laskowicach, Miłoszycach i Minkowicach Oł.

Projekt jest realizowany z dofinansowaniem ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Celem inwestycji jest właśnie likwidacja internetowych „białych plam” i dostarczenie mieszkańcom ultraszybkiego internetu. W ten sposób zmniejszymy technologiczny dystans w stosunku do lepiej rozwiniętych cyfrowo regionów kraju.

Realizacja projektu rozpoczęła się doprowadzeniem światłowodu do szkół i placówek edukacyjnych zakwalifikowanych do projektu w miejscowości: JELCZ LASKOWICE, MIŁOSZYCE, MINKOWICE OŁAWSKIE. Dzięki temu placówki te mogą już korzystać za pośrednictwem firmy NASK z dostępu do internetu oraz Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, co umożliwia im rozwój nowoczesnych form kształcenia oraz zdobywanie nowych kompetencji, zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli.

W drugim etapie projektu POPC, firma zajęła się budową sieci światłowodowej do wytypowanych gospodarstw domowych.

JELCZ LASKOWICE – podłączono 398 adresów i 3 szkoły
MIŁOSZYCE – podłączono szkołę
MINKOWICE OŁAWSKIE – podłączono szkołę

Źródło: UMiG / ORANGE / DG