Jelcz-Laskowice: Sławomir Kaleta nowym prezesem spółki Jelcz

fot. Wikipedia

Rada Nadzorcza JELCZ Sp. z o.o. po prze­pro­wa­dze­niu postę­po­wa­nia kwa­li­fi­ka­cyj­nego powołała Sławomira Kaletę na Prezesa Zarządu Jelcz Sp. z o.o. na okres wspól­nej VIII kaden­cji Zarządu.