Jelcz-Laskowice: Radni podyskutują o kąpieliskach, inwestycjach i „zmianie typu miejscowości”

Pałac w Jelczu-Laskowicach (fot. Sławomir Milejski / Wikipedia)

Podjęcie uchwały ws. określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy czy przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami przysiółka Celina w przedmiocie wyrażenia opinii co do zmiany typu miejscowości. Między innymi o tym będą dyskutować radni na najbliższej sesji rady miejskiej.

Znamy juz porządek obrad. W ostatni piątek miesiąca – 29 kwietnia – podjętych ma być kilka ważnych uchwał.

Wśród najważniejszych punktów znalazły się uchwały ws. określenia zasad i trybu przyznawania oraz wysokości nagród dla osób fizycznych za osiągnięcia wysokich wyników sportowych, ale też podjęcie uchwały ws. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.

Ponadto w planie radni mają również podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami przysiółka Celina w przedmiocie wyrażenia opinii co do zmiany typu miejscowości, podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w Miłoszycach, podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Nowym Dworze. Usłyszymy też sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Jelcz-Laskowice z organizacjami pozarządowymi w roku 2021, będzie także informacja nt. stanu przygotowań inwestycji do realizacji w 2022 roku.