Jelcz-Laskowice: Punkt KRUS zawiesza działalność

Informujemy o zawieszeniu funkcjonowania punktu informacyjnego KRUS, działającego dotychczas w Urzędzie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice. Najbliższy punkt konsultacyjny KRUS, który będzie obsługiwał interesantów z gminy Jelcz-Laskowice, znajduje się w Urzędzie Miejskim w Oławie, pl. Zamkowy 15, pokój 13.

Punkt czynny jest w każdy trzeci wtorek miesiąca, w godz. 8.00 – 13.00, tel. 71 303 55 15 (UM Oława) lub 71 367 18 44 (KRUS Wrocław. Informacja ubezpieczeniowa tel. 71 367 85 18, informacja emerytalno-rentowa tel. 71 367 59 71.

Źródło: UMiG