Jelcz-Laskowice: Przyjmujesz uchodźców? Sprawdź formalności [wnioski o świadczenie pieniężne]

Pałac w Jelczu-Laskowicach (fot. Sławomir Milejski / Wikipedia)

W Urzędzie Miasta i Gminy uruchomiono punkt przyjmowania wniosków o świadczenie pieniężne, rekompensujące koszty zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy, uciekających przed wojną. Świadczenie takie może być przyznane nie dłużej niż za okres 60 dni, w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest wydłużenie tego terminu

Poniżej wniosek, można go również pobrać ze strony www.jelcz-laskowice.pl, otrzymać w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy lub w Punkcie Pomocy Uchodźcom z Ukrainy, działającym przy Centrum Sportu i Rekreacji.

Źródło: UMiG