30 marca 2023

Jelcz-Laskowice: Przez kolejnych 5 lat Agnieszka Żak dyrektorem ZS im. Jana Kasprowicza

(fot. Pixabay)

Zarząd Powiatu w Oławie zdecydował o powierzeniu Agnieszce Żak na kolejnych pięć lat szkolnych stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach.

Akt powierzenia stanowiska dyrektora przekazał w Starostwie Powiatowym w Oławie Agnieszce Żak wicestarosta powiatu oławskiego Witold Niemirowski, w obecności członków Zarządu Powiatu – Mariusza Olendra, Wiesławy Pohoriło i Władysława Czubaka, a także Skarbnika Powiatu Beaty Koziarskiej i naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Małgorzaty Łagowskiej.

Wicestarosta Witold Niemirowski, odpowiedzialny za edukację w powiecie, wręczając Agnieszce Żak dokument o powierzeniu misji kierowania na kolejnych pięć lat Zespołem Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach, pogratulował pani dyrektor i życzył jej pomyślnej kontynuacji działań edukacyjnych, realizowanych z sukcesami na przestrzeni minionych lat.

Decyzja Zarządu Powiatu w powyższej sprawie została podjęta po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny – Dolnośląskiego Kuratora Oświaty oraz rady pedagogicznej szkoły.

Agnieszka Żak, która pełni stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach od 2016 roku, cieszy się dobrą opinią, jako osoba prawidłowo zarządzająca kierowaną placówką, a ponadto spełnia kryteria formalne, niezbędne do przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora.