30 marca 2023

Jelcz-Laskowice: Powstaje nowe rondo w Jelczu-Laskowicach

Fot. Starostwo Powiatowe w Oławie

Wkrótce rozpocznie się przebudowa drogi powiatowej nr 1551D – ulicy Oławskiej wraz ze skrzyżowaniem drogi gminnej nr 111543D – ul. Belgijskiej na małe rondo w Jelczu-Laskowicach. Jest to jedna z najbardziej uczęszczanych dróg w mieście.

Rondo usprawni poruszanie się na tym skrzyżowaniu, a przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Koszt realizacji przedsięwzięcia, którego inwestorem jest samorząd Powiatu Oławskiego wynosi 5,5 mln zł.

Zadanie jest współfinansowane w połowie przez samorząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę: istniejącego skrzyżowania ul. Oławskiej i ul. Belgijskiej na skrzyżowanie typu małe rondo i odcinków dróg stanowiących dojazdy do ronda. Powstaną zatoki autobusowe na ul. Oławskiej, a także nowe ścieżki rowerowe.

Zmodernizowane zostaną istniejące i zbudowane nowe chodniki oraz zjazdy publiczne. Wykonane będą pasy zieleni, powstanie kanalizacja deszczowa (kolektor deszczowy, studnie rewizyjne, studzienki ściekowe, przykanaliki), a istniejąca sieć wodociągowa będzie przebudowana. Powstanie oświetlenie drogowe z doświetleniem przejść dla pieszych

– Przedsięwzięcia drogowe realizowane w kluczowych miejscach, stopniowo przyczyniają się do zwiększenia płynności komunikacyjnej. Wpływa to z kolei na podniesienie poziomu bezpieczeństwa pieszych i kierowców, aktywizację gospodarczą, ruch turystyczny i wzrost atrakcyjności całego powiatu, a w rezultacie na poprawę warunków życia mieszkańców – podkreśla starosta oławski Zdzisław Brezdeń.

Źródło: Starostwo Powiatowe