7 lutego 2023

Jelcz-Laskowice: Pieniądze z UE na kolej do Jelcza?

(fot. fotopolska)

Siedem polskich projektów kolejowych może otrzymać ponad 47 milionów euro dofinansowania z instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). Nasz kraj znalazł się na szczycie listy państw Unii Europejskiej pod względem wartości pozyskanych środków.

Dofinansowanie z instrumentu Łącząc Europę, przyznano pięciu polskim projektom. Kolejne dwa znalazły się na liście rezerwowej i otrzymają dofinansowanie pod warunkiem pozyskania brakujących środków krajowych – m.in. projekt na prace na linii kolejowej C-E30 na odcinku Opole Groszowice – Jelcz – Wrocław Brochów – dokumentacja projektowa.

Otrzymanie wsparcia dla projektu możliwe jest pod warunkiem pozyskania zgody Ministerstwa Infrastruktury i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla obniżonego przez Komisję Europejską, w związku z brakiem środków w puli kohezyjnej CEF, dofinansowania dla tych projektów do 50% kosztów (z pierwotnie wnioskowanego 85%), i uzupełnienia wkładu krajowego.

Szacunkowy budżet konkursu wynosił początkowo 200 milionów euro. Został jednak zwiększony do 307 milionów euro. Do konkursu zostało zgłoszonych łącznie 100 wniosków o dofinansowanie.