Jelcz-Laskowice: OSP w Wójcicach i jednostka OSP w Jelczu z dofinansowaniem

Wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak wręczył promesy na dofinansowanie zadań związanych z zapobieganiem i likwidacją zagrożeń środowiska na rzecz jednostek ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pn. „Mały Strażak”. Pieniądze trafiły do jednostek na Dolnym Śląsku.

18 780 tysięcy złotych dostali strażacy OSP w Wójcicach. 20 000 tysięcy złotych trafiło do OSP w Jelczu-Laskowicach.

(fot. duw.pl)