10 sierpnia 2022

Jelcz-Laskowice: Niektóre instytucje nadal zamknięte

(fot. Wikipedia)

Burmistrz utrzymał zawieszenie działalności instytucji na terenie miasta i gminy.

W trosce o zdrowie i życie mieszkańców Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice przedłużam zawieszenie do 24.05.2020 r. działalność instytucji:

Miejsko – Gminnego Centrum Kultury,

Pływalni Miejskiej w Jelczu-Laskowicach,

Klubów środowiskowych na terenie Miasta Jelcz-Laskowice (Klub „KUŹNIA”, świetlica socjoterapeutyczna „TOP”, Klub „OPTY”),

Ze względów bezpieczeństwa sugeruję rezygnację z uczestnictwa w imprezach masowych i lokalnych, zgromadzeniach i innych spotkaniach w miejscach publicznych oraz unikanie podróżowania jeżeli nie jest to koniecznie. Termin na jaki została zawieszona działalność poszczególnych placówek na terenie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice może ulec zmianie. Proszę śledzić na bieżąco komunikaty Prezesa Rady Ministrów, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz komunikaty Urzędu Miasta i Gminy o bieżącej sytuacji epidemiologicznej w kraju.