25 września 2022

Jelcz-Laskowice: Konkurs, jakiego jeszcze nie było. LWY JELCZAŃSKO-LASKOWICKIE

Pałac w Jelczu-Laskowicach (fot. Sławomir Milejski / Wikipedia)

Konkurs ma na celu uhonorowanie osób fizycznych, popularyzację przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych, których działalność i osiągniecia w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice oraz mogą stanowić wzór do naśladowania dla mieszkańców.

Konkurs podzielony będzie na następujące etapy:

I etap – dokonywanie zgłoszeń od 01.05.2022 r. do 29.07.2022 r.

II etap – ocena formalna zgłoszeń do 05.08.2022 r.

III etap – obrady komisji konkursowej i wybór nominowanych do 12.08.2022 r.

IV etap – głosowanie mieszkańców od 22.08.2022 r. do 18.09.2022 r.

V etap – ogłoszenie wyników oraz uroczysta gala wręczenia nagród w dniu 02.10.2022 r.

Zgłoszenia mogą być dokonywane przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Zgłoszenia do Konkursu można dokonać: elektronicznie w formie skanu podpisanego formularza zgłoszeniowego , poprzez przesłanie go na adres: um.konkurs@jelcz-laskowice.pl z dopiskiem: „Lwy 2022”. Listownie na adres Organizatora: Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, 
 Wincentego Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice. złożenie wypełnionego formularza osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice z dopiskiem na kopercie: „Lwy 2022”.

Szczegóły na stronie: http://www.jelcz-laskowice.pl/lwy2022