Jelcz-Laskowice: Egzamin ósmoklasistów i matury w czerwcu

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Prusa. Widok od ul. Oławskiej (fot. polska-org.pl)

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony w dniach 16-18 czerwca, a matury od 8 do 29 czerwca. Nie będzie w tym roku ustnych egzaminów maturalnych, będą tylko egzaminy pisemne – poinformował w piątek minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.

Minister edukacji poinformował także, że w związku z sytuacją epidemiczną zawieszenie zajęć stacjonarnych w szkołach przedłużone zostanie do 24 maja. Szkoły nadal mają prowadzić nauczanie zdalne. Do 24 maja zamknięte będą także przedszkola i żłobki.

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzony zostanie w dniach 16-18 czerwca. Termin dla uczniów, którzy nie będą mogli przystąpić do nich w czerwcu przeprowadzony będzie w dniach 7-9 lipca.

Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

Matury rozpoczną się 8 czerwca. Sesja potrwa do 29 czerwca. Będą przeprowadzone tylko egzaminy pisemne. W tym roku nie będzie egzaminów ustnych.

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br.

Wyniki egzaminu maturalnego w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy dla tych maturzystów, którzy nie zdadzą jednego z egzaminów obowiązkowych odbędzie się 8 września, jego wyniki zostaną podane do 30 września.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca br. do 9 lipca. Natomiast egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest obowiązkowe, jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej szkoły ponadpodstawowej. Egzamin jest pisemny, trzydniowy: pierwszego dnia uczniowie rozwiązują arkusz z zadaniami z języka polskiego, drugiego – z matematyki, a trzeciego – z języka obcego.

Zdanie egzaminu maturalnego jest zaś podstawą do przyjęcia na studia. Abiturienci, którzy do niego przystępują formalnie nie są już uczniami, gdyż przed egzaminem otrzymują świadectwo ukończenia szkoły.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym, a ponadto do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru – może ich wybrać maksymalnie sześć. Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdaje się na poziomie rozszerzonym. Abiturienci muszą przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze dwa dodatkowe obowiązkowe egzaminy – pisemny i ustny z języka ojczystego.

Uczelnie podczas rekrutacji posługują się tylko wynikami z egzaminów pisemnych. Dodatkowo, np. uczelnie artystyczne mogą przeprowadzić egzaminy z predyspozycji.

(POLSKA AGENCJA PRASOWA)