30 marca 2023

Jelcz-Laskowice: Dzielnicowi rozmawiali z dziećmi o bezpieczeństwie

Dzielnicowi z Jelcza-Laskowic, asp. szt. Robert Żak i sierż. szt. Krystian Okolita, w ramach wojewódzkiego programu profilaktycznego „Świadomy Junior” przeprowadzili pogadankę na temat bezpieczeństwa z uczniami klas 0-3 i 6-8 ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Jelczu-Laskowicach.

Dzielnicowy Robert Żak i Krystian Okolita gościli w Szkole Podstawowej nr 1 w Jelczu-Laskowicach. Spotkali się tam z dwoma grupami uczniów, najpierw z najmłodszymi w klasach 0-III, gdzie omówili zagadnienie bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym z naciskiem na konieczność noszenia elementów odblaskowych oraz bezpiecznych zachowań w różnych aspektach życia. Ze starszymi uczniami poruszyli również tematy związane z bezpiecznym korzystaniem z Internetu, omówili główne założenia akcji „narkotyki i dopalacze Zabijają – Szkoda Ciebie na Takie Patoklimaty”.

Dzielnicowi omówili także przepisy regulujące odpowiedzialność prawną nieletnich.

(fot. mat. policji)