Jelcz-Laskowice: Dworzec PKP bez szans na remont. Przynajmniej na razie

(fot. polska-org.pl)

Dworzec kolejowy w Jelczu-Laskowicach jest obecnie nieczynny i nie pełni funkcji związanych z obsługą podróżnych. Nie jest też ujęty w Programie Inwestycji Dworcowych 2016-2023.

– Rozważamy jego modernizację w kolejnych perspektywach inwestycyjnych. Uzależniamy to jednak od uzyskania środków finansowych na ten cel – mówi dla wjelczu.pl Agnieszka Jurewicz z PKP.

– W chwili obecnej nie jesteśmy w stanie podać wysokości kosztów inwestycji, zależne będą one od zakresu ewentualnych prac oraz dostępności zewnętrznych źródeł finansowania.

Niezależnie od powyższego, PKP tłumaczy, że „stale dba o zachowanie obiektów kolejowych, w tym dworca w Jelczu-Laskowicach, w stanie niepogorszonym, przeprowadzając konieczne prace konserwacyjne, naprawcze oraz porządkowe”.

Jesteśmy również otwarci na propozycje osób zainteresowanych zagospodarowaniem dostępnej na dworcu powierzchni komercyjnej (116,5 mkw.), która może zostać przeznaczona na działalność handlowo-usługową, biurową itp. – dodaje Jurewicz.

(1925, Widokówka z Laskowic, fot. fotopolska)