Jelcz-Laskowice: Czas zadbać o środowisko. Ruszył specjalny program

(fot. Pixabay)

Burmistrz Jelcza-Laskowic ogłosił termin składania wniosków do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Mieszkańcy mają czas do 31 maja 2020 roku.

Celem programu jest ograniczenie niskiej emisji szkodliwych substancji do atmosfery przez kotły zainstalowane w domach jednorodzinnych.

Spowoduje to poprawę zdrowia i warunków życia mieszkańców oraz polepszenie walorów estetycznych regionu. Program realizowany jest poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na kotły efektywne i ekologiczne. Każdy inwestor uczestniczący w PONE otrzyma w formie dotacji częściowe pokrycie nakładów poniesionych przy realizacji inwestycji. Przykładowo: mieszkaniec modernizujący w ramach programu kotłownię (kocioł wraz z osprzętem), otrzyma pomoc z Gminy Jelcz-Laskowice w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji, ale nie powyżej maksymalnej kwoty określonej w regulaminie PONE. Program realizowany będzie przez Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice z własnych środków budżetowych.

28 marca uprawomocniła się uchwała Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach określająca zasady udzielania dotacji z budżetu gminy na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza. Powyższą uchwałę, regulamin określający zasady udzielania dotacji oraz wniosek można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice pod tym linkiem.

Źródło: UMiG