30 marca 2023

Jelcz-Laskowice: Centrum miasta zmieni się nie do poznania? W planie m.in. budowa rynku [WIZUALIZACJE]

Burmistrz Jelcza-Laskowic Bogdan Szczęśniak przedstawił koncepcję zagospodarowania terenu między ul. Oławską, a Tańskiego i Bożka (obecny parking samochodowy). Miałby tam powstać rynek.

Prace nad zagospodarowaniem centrum Jelcza-Laskowic rozpoczęły się 28 lipca 2017 r. od uchwalenia przez Radę Miejską w Jelczu–Laskowicach uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Efektem powyższego jest projekt Uchwały Rady Miejskiej, który zostanie przedstawiony i mam nadzieję zatwierdzony przez Radę na najbliższym jej posiedzeniu 26 października 2018r. Plan ten jak i cała koncepcja powstała, w celu zrównoważonego zagospodarowania ostatnich wolnych przestrzeni Jelcza-Laskowic w sposób efektywny i celowy – tłumaczy Bogdan Szczęśniak. – Koncepcja przedstawia wolną zagospodarowaną przestrzeń (RYNEK), otwartą w kierunku ul. Oławskiej, zabudowaną od strony ul. Tańskiego zabudową publiczną – budynkiem Miejsko-Gminnego Centrum Kultury wraz z Biblioteką Miejską, salą wystaw i sceną, a od strony ul. Bożka budynkami z zabudową usługową na parterze i funkcją mieszkalną na pozostałych piętrach – dodaje Szczęśniak.

Ze względu na bliskość Centrum Sportu i Rekreacji od strony przychodni przewidziana jest zabudowa usługową z funkcją usług hotelarskich i gastronomicznych, uzupełniona o inne usługi.

Mieszkańcy mogą przesyłać uwagi do ww. planu pisemnie na adres Urzędu Miasta i Gminy lub w postaci elektronicznej na adres: um.architektura1@jelcz-laskowice.pl, terminie do dnia 12.10.2018r.

Tak zaprojektowana przestrzeń publiczna z RYNKIEM, Miejsko-Gminnym Centrum Kultury, Biblioteką Miejską oraz po sąsiedzku Centrum Sportu i Rekreacji i Miejskim Parkiem Sportu i Rekreacji przyczyni się do podniesienia standardu, życia mieszkańców gminy. Jelcz-Laskowice, będzie miastem gdzie będzie się chciało pracować, ale również uczestniczyć w życiu publicznym – mówi Bogdan Szczęśniak.

Źródło: UMiG