21 września, 2021

Jelcz-Laksowice: MGOPS ponownie przy ul. Witosa 41

Miejsko-Gminny Ośrodek Opieki Społecznej ponownie przy ul. Witosa 41. Zakończył się już bowiem trwający od kilku miesięcy remont.

– MGOPS podejmuje pracę w normalnym trybie w budynku przy ul. Witosa 41 – informuje UMiG.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną gminy, która wspiera słabszych społecznie mieszkańców miasta i gminy Jelcz-Laskowice. MGOPS zajmuje się wypłatą świadczeń rodzinnych i wychowawczych, a także zasiłków dla opiekunów. Przy ośrodku działa zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy. MGOPS prowadzi różne projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej.