II Ogólnopolski Plener Malarski „Chwałowickie impresje”

Impreza odbędzie się 10-19 lipca 2019 w Chwałowicach. Założeniem pleneru jest integracja środowisk twórczych, wymiana doświadczeń artystycznych, rozwijanie wyobraźni twórczej oraz pragnienie uzyskania dzieł malarskich inspirowanych przyrodą, zabytkami, architekturą i życiem mieszkańców obszaru gminy Jelcz-Laskowice. Na plener zostało zaproszonych 16 artystów piastujących wysokie stanowiska na uczelniach artystycznych, mających w swoim dorobku liczne wystawy (są to artyści m.in. z Warszawy, Częstochowy, Łodzi, Wrocławia, Chwałowic i Jelcza-Laskowic). Dodatkowym zadaniem tegorocznego pleneru jest próba połączenia twórczych działań na rzeczy użytkowe, czyli malowanie ceramiki użytkowej wg własnych pomysłów we współpracy z lokalną Pracownią Ceramiczną „Tutubi”.

W programie artystycznych działań znajdują się również warsztaty utrzymane w konwencji mistrz-uczeń dla dzieci i młodzieży, które odbędą się przy siedzibie MGCK w Jelczu-Laskowicach. We wtorek 16 lipca w godz. 10:00-13:00 zapraszamy na „Lekcję malarstwa” (czyli wspólne malowanie „pod chmurką”), a 17 lipca w godz. 10:00-12:00 na „Lekcję projektowania graficznego”, podczas którego dowiemy się jak wyrazić swoje „ja” w formie graficznej. Pierwszy warsztat poprowadzi Elżbieta Czech (komisarz pleneru), a drugi Agnieszka Sobczyńska (designerka z Warszawy, autorka tegorocznego plakatu promującego plener). Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 20 zł. Zapewniamy wszystkie materiały. Zapisy w biurze MGCK.

W piątek 19 lipca 2019 o godz. 19:00 zapraszamy na uroczysty wernisaż wystawy poplenerowej (w sali kameralnej MGCK, tj. Centrum Sportu i Rekreacji). Będzie można podziwiać efekty twórczej pracy malarzy. W programie przewidziano także aukcję prac dzieci i młodzieży. Oprawą muzyczną wieczoru zajmie się kwartet jazzowy TheRillo. Wstęp na wernisaż jest wolny.

Organizatorami pleneru jest Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Chwałowic. Honorowy patronat nad plenerem objął Burmistrz Jelcza-Laskowic Bogdan Szczęśniak.

Źródło: MGCK