Awans zawodowy nauczycielki z Jelcza

Starosta Zdzisław Brezdeń odebrał ślubowanie, a następnie wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielom, którzy zdali egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego. Wśród nich jest Anna Michalik, nauczycielka języka niemieckiego w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach.

W uroczystości uczestniczyła wicestarosta Bożena Worek oraz szefowe jednostek, w których pracują awansowani nauczyciele: dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Oławie Małgorzata Mrozińska oraz dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach Agnieszka Żak.

Akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego otrzymuje się po przeprowadzeniu postępowania egzaminacyjnego. W trakcie egzaminu nauczyciele przedstawiają swój dorobek zawodowy oraz odpowiadają na pytania, zadawane przez członków komisji, powołanych przez Zarząd Powiatu w Oławie. Egzamin, poprzedza trwający 2 lata i 9 miesięcy staż, kończący się pozytywną oceną, wystawianą przez dyrektora szkoły. Kolejnym etapem w karierze zawodowej nauczyciela i następnym wyzwaniem dla nowo mianowanych, jest stopień nauczyciela dyplomowanego.