reklama
18 stycznia, 2022

Awans zawodowy dla psycholog Magdaleny Walaszczyk z Jelcza

Starosta oławski Zdzisław Brezdeń wręczył sześciu nauczycielom, zatrudnionym w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowo-wychowawczych, prowadzonych przez Powiat Oławski, akty nadania stopnia awansu zawodowego – nauczyciela mianowanego. To kolejny etap w ich karierze zawodowej. Wśród nich znalazła się Magdalena Walaszczyk, psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jelczu-Laskowicach.

Akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego otrzymali po przeprowadzeniu postępowania egzaminacyjnego. W trakcie egzaminu nauczyciele przedstawiają swój dorobek zawodowy oraz odpowiadają na pytania, zadawane przez członków komisji, powołanych przez Zarząd Powiatu w Oławie. Egzamin poprzedza trwający 2 lata i 9 miesięcy staż, kończący się pozytywną oceną, wystawianą przez dyrektora szkoły. Kolejnym etapem w karierze zawodowej nauczyciela i następnym wyzwaniem dla nowo mianowanych, jest stopień nauczyciela dyplomowanego.

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA na stopień nauczyciela mianowanego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Oławski otrzymali:

1. Jakub Mądrzyk – nauczyciel historii w Zespole Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych,

2. Aleksandra Horbal – wychowawca grupy wychowawczej w MOS wchodzący w skład ZPR-S,

3. Bartłomiej Mierniczek – wychowawca grupy wychowawczej w MOW wchodzący w skład ZPR-S,

4. Magdalena Walaszczyk – psycholog Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Jelczu-Laskowicach,

5. Marta Mikoda – pedagog w CKZiU,

6. Kamila Rosińska – nauczyciel chemii w CKZiU.